นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้บริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร: 0-2662-3000 อีเมล: contact@nanmeebooks.com 

เป็น "ผู้ควบคุมข้อมูล" ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้กำหนดพื้นฐานว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของคุณที่เรารวบรวมจากคุณหรือบุคคลที่สามหรือที่คุณให้แก่เราจะเข้าสู่กระบวนการตามที่ระบุในเว็บไซต์ https://ickabogthai.nanmeebooks.com โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้อย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและวิธีการปฏิบัติ


เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณอย่างไรและเมื่อไหร่

บริษัทไม่ได้มีเจตจำนงที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของคุณ   อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณในโอกาสที่คุณ:

ติดต่อเรา หรือขอข้อมูลจากเราด้วยวิธีใดๆ ใช้เว็บไซต์ของเรา หรือสื่อสารกับเราผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย แอปของบุคคลที่สามหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราจะระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เราร้องขอนั้นเป็นข้อบังคับหรือไม่บังคับ  นอกจากนี้ เราจะอธิบายผลที่ตามมาหากคุณตัดสินใจจะไม่ให้ข้อมูลที่เราระบุไว้ว่าจำเป็น ในบางกรณีนี่อาจหมายความว่าเราไม่สามารถให้บริการบางอย่างแก่คุณได้

เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากแหล่งบุคคลที่สาม เช่น จากการใช้งานเว็บไซต์อื่นๆที่เราดำเนินการและจากบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่นผู้รับช่วงหรือบริษัท สำนักพิมพ์ที่เราร่วมงานด้วย


เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้าง

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้แก่เรา เช่น รายละเอียดการติดต่อ (เช่นชื่อ ที่อยู่ ประเทศ หรืออีเมลแอดเดรส) และข้อมูลประชากรจำเพาะ (เช่นอายุ และ/หรือข้อมูลอื่นๆที่อาจระบุตัวตน)

หากคุณติดต่อเราเนื่องจากมีประเด็นร้องเรียนหรือสอบถาม เราอาจบันทึกการสนทนาโต้ตอบไว้


วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้ข้อมูลและบริการที่คุณร้องขอ

เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลระบบและเพื่อการดำเนินงานภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าจะนำเสนอเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เพื่อสนับสนุนลูกค้าและมั่นใจว่าเราให้บริการลูกค้าได้อย่างดี

เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในบริการของเรา

เพื่อความปลอดภัย ป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์และคุณสมบัติดิจิทัลของเรานั้นปลอดภัย และ

เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง


พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะที่เรามีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับเท่านั้น พื้นฐานทางกฎหมายจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในเกือบทุกกรณีพื้นฐานทางกฎหมายจะเป็นหนึ่งในหัวข้อต่อไปนี้ :

ความยินยอม: ตัวอย่างเช่นที่คุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางโซเชียลมีเดียของเรา

ผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา: ในกรณีที่จำเป็นสำหรับเราในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจของเราที่ระบุไว้ในแต่ละกรณี ว่าเป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณติดต่อเราเกี่ยวกับเว็บไซต์ เราจำเป็นจะต้องจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริการลูกค้า

การปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (หรือเพื่อทำตามขั้นตอนก่อนทำสัญญากับคุณ)

การปฏิบัติตามกฎหมาย : ในกรณีที่เราอยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายและจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันดังกล่าว


เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ที่ไหน 

เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ในกรณีเหล่านี้เราใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ และนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณอยู่ภายใต้การปกป้องที่เพียงพอ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้จะถูกเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล หลังจากช่วงเวลานั้นมันจะถูกลบ หรือในบางกรณีจะไม่ระบุชื่อ ตัวอย่างเช่นเราอาจเก็บบันทึกการติดต่อใดๆ กับคุณ (ตัวอย่างเช่นหากคุณร้องเรียน) ตราบเท่าที่จำเป็น เพื่อปกป้องเราจากการเรียกร้องทางกฎหมาย


เด็ก

หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี คุณสามารถใช้เว็บไซต์และให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้หากคุณได้รับความยินยอมหรือได้รับการตรวจตราจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือครู เรารักษาขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความลับ ความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเด็ก และเราจะไม่ขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมเกินความจำเป็นในการให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม

พ่อแม่ ผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือครู (ที่ได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้อง) สามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมเกี่ยวกับลูกของเขา/เธอ ขอลบ หรือปฏิเสธไม่ให้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลนั้นได้

โปรดติดต่อเราที่ บริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร: 0-2662-3000 อีเมล: contact@nanmeebooks.com 

เพื่อขอเข้าถึงหรือลบข้อมูลบุตรหลานของคุณ หรือหากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และความเป็นส่วนตัวของบุตรหลานของคุณ


การรักษาความปลอดภัย

เราดำรงรักษามาตรการที่เหมาะสมทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการสูญหาย การนำไปใช้ แก้ไขหรือทำลายโดยไม่ได้ตั้งใจ น่าเสียดายที่การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณได้ขณะที่ส่งถึงเรา


การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหมวดหมู่ของบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

ภายในกลุ่มบริษัทของเรากับซัปพลายเออร์พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบริษัทสิ่งพิมพ์ที่เราทำงานด้วย) เครือข่ายโซเชียลมีเดียและผู้ให้บริการซึ่งพวกเขากำลังช่วยเหลือเราในการโปรโมตเว็บไซต์และเนื้อหา รวมถึงการให้บริการของเราแก่คุณ

กับหน่วยงานหรือบุคคลที่สามที่คล้ายกัน (เช่นผู้ตรวจสอบบัญชี) ขอให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราอยู่ภายใต้หน้าที่ที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมาย หรือกับบริษัทและองค์กรอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกง เพื่อปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของเรา หรือผู้ใช้ของเรา หรือผู้อื่น และเพื่อบังคับใช้หรือประยุกต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา (รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล)


คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์นี้ไม่ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน นอกเหนือจาก “คุกกี้ที่จำเป็น”

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และสามารถแบ่งออกเป็นสี่ประเภทคือ ความสำคัญ ฟังก์ชั่น การวิเคราะห์ และการโฆษณา คุกกี้เดียวที่เราใช้คือคุกกี้ที่จำเป็นซึ่งเปิดใช้งานฟังก์ชั่นหลัก ความปลอดภัย และการเข้าถึง (เช่นลักษณะของหน้าเว็บและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ที่คุณใช้) คุกกี้ที่จำเป็นเหล่านี้คือ“คุกกี้เซสชัน” และถูกลบเมื่อสิ้นสุดเซสชันเบราว์เซอร์ (ปกติเมื่อผู้ใช้ออกจากเบราว์เซอร์ของตน)


อย่าติดตาม

ด้วยวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันขององค์กรที่เสนอเบราว์เซอร์และการขาดมาตรฐานในตลาด เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ DNT ในเวลานี้


สิทธิของคุณ

คุณมีสิทธิบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และความสามารถในการลบ จำกัด หรือรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เครื่องอ่านได้

เราจะดูแลคำขอเพื่อใช้สิทธิของคุณตามกฎหมายที่บังคับใช้และตามการยกเว้นทางกฎหมายใดๆที่เกี่ยวข้อง หากคุณต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดดำเนินการโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

คุณอาจมีสิทธิ์ร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลหากคุณคิดว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์ของคุณ หากคุณมีข้อกังวลดังกล่าว เราขอให้คุณติดต่อเราก่อน (รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง) เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลของคุณได้

เว็บไซต์และคุณสมบัติดิจิทัลอื่นๆของเราอาจมีลิงก์ไปสู่และลิงก์จากเว็บไซต์และบริการของบุคคลภายนอก (รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม) เป็นครั้งคราว หากคุณติดตามลิงก์ไปยังเว็บไซต์และ / หรือบริการใดๆเหล่านี้โปรดทราบว่าพวกเขามีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวเองและเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ  โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใดๆก่อนที่คุณจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆไปยังเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ได้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ใหม่จะปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดจะปรากฏตามวันที่ด้านท้าย หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับคุณ เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อแจ้งให้คุณทราบ


ติดต่อเรา

บริษัท นานมีบุ๊คส์  จำกัด เลขที่ 11 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110 โทร: 0-2662-3000 อีเมล: contact@nanmeebooks.com